กันยายน 24, 2023

ทำความรู้จัก ภัทรพร นร.ไทยจบพยาบาลทหารเกาหลี

นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเเละสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ทางเพจ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้ออกมาเผยเรื่องราวของ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ที่เป็นหญิงไทยคนเเรก ที่จบการศึกษาพยาบาลทหารเกาหลี โดยทางเพจได้เผยว่า ““นักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยคนแรก ที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี”

태국 첫 국군간호사관학교 졸업생도 탄생 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงาม (Pattaraporn Choksomngam) เป็นนักเรียนทุนกองทัพคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ซึ่งสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ของสภาพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลนักเรียนเกียรติยศและรางวัลผู้นำแห่งอนาคต ก่อนจะจบการศึกษาอีกด้วย นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงามนั้น หลังจากที่ศึกษา ถึงชั้นปีที่ 2 เทอม1 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประเทศไทยได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ณ โรงเรียนพยาบาลทหารสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy)

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงามนั้นสามารถพูดได้3ภาษา คือ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี โดยเฉพาะในส่วนของภาษาเกาหลีนั้น หลังจากอยู่เกาหลีได้เพียงแค่ 3ปีสามารถสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ได้ระดับสูงสุด (ระดับ6)อย่างรวดเร็วหลังจากที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลีแล้ว

นักเรียนพยาบาลทหารภัทรพร โชคสมงามจะเดินทางกลับไปยังประเทศไทย และติดยศเรืออากาศตรี เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและจะทำงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพล และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศต่อไป นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม

ได้กล่าวความในใจก่อนจบการศึกษาว่า “ด้วยความที่เป็นตัวแทนคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี ทำให้ที่ผ่านมามีช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็ได้รับแรงสนับสนุน และกำลังใจจากผู้บังคับบัญชานายทหาร คณะอาจารย์ พี่น้องพยาบาลทหารและเพื่อนพยาบาลทหาร รุ่นที่ 61 ทุกคน

ทำให้มีแรงกายแรงใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าต้องกลับไปทำหน้าที่ที่ประเทศไทยแล้ว แต่ขอสัญญาว่าจะจดจำความทรงจำดีๆที่งดงามเหล่านี้ไว้ และจะขอเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ” ”

ขอบคุณข้อมูล: กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ