ธันวาคม 8, 2021

อาจารย์สุจินต์ เคลื่อนไหว

สำหรับ กรณีของทางเพจ “ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.” โดย อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ นักบรรยายธรรม มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันหลายคนให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะ โดยมีการระบุว่า “พระเล่นเฟซบุ๊ก เรี่ยไรเงิน บวชเพื่อรวย

ท่าน อ.สุจินต์..ท่านเข้าใจว่าเป็นพระภิกษุหรือเปล่า คำว่าพระภิกษุคืออะไร ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ เมื่อเห็นภัยแล้วทำอะไร สละเพศคฤหัสถ์เพราะรู้จักตัวเองและไม่มีเงินและทอง ไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งหลาย แล้วถ้าท่านมีเฟซบุ๊ก เพราะฉะนั้นใครจะไหว้ภิกษุที่ทำอย่างนั้นบ้าง ภิกษุคือผู้สงบ อย่างนั้นไม่สงบเลย ค่ะ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเลย

ผู้ถาม…ก็บางทีท่านก็จะอ้างว่าไม่มีพระวินัยว่าห้ามเล่นเฟซบุ๊ก ท่าน อ.สุจินต์..ค่ะ แล้วการบวชเพื่ออะไร ทั้งหมดของพระวินัยเพื่ออะไร ถ้าไม่เข้าใจแบบนี้บวชทำไม ในเมื่อบวชแล้วไม่เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลส ต้องตรง ค่ะ กุศลเป็นกุศล อกุศลเป็นอกุศล อะไรเห็น ปัญญาเท่านั้นที่เห็น

ท่าน อ.สุจินต์…การจะเป็นพระภิกษุก็ต้องสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่ยินดีในเงินและทองไม่รับเงินและทองด้วย ดั่งเช่นพระพุทธเจ้าทรงสละละทุกสิ่ง แสดงให้เห็นว่าเงินกับพระภิกษุไม่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสละความยินดีในเงินและทอง

พระภิกษุปฏิญาณว่าจะละขัดเกลาในเพศบรรพชิต แต่ตรงกันข้ามกลับมารับเงินทอง ก่อนบวชมีแต่บาตร แต่พอบวชบาตรเต็มด้วยเงิน รวยหรือยัง ก็บวชเพื่อรวย ไม่ใช่บวชเพื่อละสละกิเลส

เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ยุคนี้ อุบาสก อุบาสิกา เห็นแต่เพียงพระภิกษุเดินไปตามถนน แต่ไม่รู้ว่าพระภิกษุตามพระธรรมวินัยจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร ก็เป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่จะได้เข้าใจว่าภิกษุตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ถูกต้องคืออย่างไร

เมื่อเข้าใจถูกก็จะไม่ให้เงินทองกับพระภิกษุ เพราะทำให้ท่านได้รับโทษต้องอาบัติ พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ – หน้าที่ ๙๔๐ พระบัญญัติ ๓๗. อนึ่ง ภิกษุใด รับ ก็ดี ให้รับ ก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. ขออนุโมทนา ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา”

ชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆเลยว่า เลิกๆนับถือไปเถอะ ทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ ก็เห็นๆกันอยู่ว่ามันบวชเพื่ออะไรกัน มีที่ไหนบ้างที่บวช ยิ่งวัดดังๆนะ นึกว่าที่ฟอกเงิน 5555555555 , สาธุ สาธุ สาธุคะ , พระบางรูปอยู่เพื่อหวังทรัพย์!! กอบโกยเงินทองรถยนต์ทรัพย์สินเพื่อตัวเองและญาติมิตร#ตั้งอาณาเขตวัดอ้างเพื่อชาวบ้านและชุมชน”จัดงานจัดพิธีการทีหวังแต่เงินหอบขึ้นกุฎิสงฆ์อย่างไม่ละอายกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างโจ่งแจ้งหาได้สำนึกไม่!! ,

เป็นคำพูดคำสอนที่เข้าใจง่ายที่สุด ตั้งแต่เคยฟังท่านมา , ปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธของประเทศไทยกลายเป็นแหล่งทำมาหากินกลายเป็นอาชีพนึงไปแล้ว อาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนาและความศรัทธาในผู้คน เป็นแหล่งเงินทุนและอำนาจ ตรรกะผิดเพี้ยน ยิ่งแหวกยิ่งเจอ

ขอขอบคุณ : ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.