กุมภาพันธ์ 2, 2023

เพจทนาย โพสต์กฎหมายสิทธิเด็ก ฝากถึง บาสตี้

สำหรับ บาสตี้ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ที่โดนชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องคอนเทนต์ของช่องซึ่งหลายคนมองว่าการที่นำลูกสาวบุญธรรมมาสร้างคอนเทนต์แบบนี้เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจไปแล้วค่ะ อย่างคอนเทนต์ที่หลายคนไม่โอเคเช่น “เอาพริกเผ็ดๆเทใส่ข้าวให้ลูกกินครั้งแรก” หรือ “ทนไม่ไหวแล้ว พาลูกหนีออกจากบ้าน 2 คน!!! ร้องไห้ไม่หยุด” ทั้งนี้นี่คือหัวข้อคอนเทนต์ที่ บาสตี้ ได้ระบุเอาไว้ในช่งยูทูบ

จนต่อมาเจ้าตัวออกมาโพสต์ชี้แจงว่า “ก่อนจะบอกว่าเอาเด็กมาหากินทำคอนเท้น เคยรู้ไหมว่าเบื้องหลังทำอะไรเพื่อลูกบ้าง❤️👶🏻

•เลี้ยงเค้ามาตั้งแต่ทารก ซับพอร์ตทุกอย่าง อย่าเกลียดเพราะเราเป็นกะเทย กลัวว่าเด็กจะลำบากหรือเลี้ยงเขาไม่ดี เราเลี้ยงเค้าดีมากจนถึงมากที่สุด

•ส่วนเด็กที่ไม่มีพ่อคนนี้ เค้าก็ต้องการความรักไม่ต่างอะไรจากพวกคุณเลย เค้าได้รับความอบอุ่นจากเราไปไม่น้อยกว่าใคร

•อย่าพยายามยามเหยียบคนอื่นที่เค้าได้ดีกว่าให้จม เพราะแค่คุณไม่ชอบก็บล็อคไปแค่นั้นเอง

#บางคำพูดของพวกคุณทำให้เด็กหลายๆคนที่ด้อยโอกาสอาจจะหมดกำลังใจจากคนที่เขากำลังเลี้ยง”

ล่าสุดทางเพจ “ทนายตัวแสบ:Badass Attorney” ออกมาโพสต์ถึง บาสตี้ พร้อมทั้งร่ายยาวถึงกฎหมายสิทธิเด็ก โดยระบุว่า “เราว่าคุณบาสตี้เข้าใจผิด

1.ไม่มีใครรังเกียจที่คุณเป็นLGBTQ เขาไม่โอเคเพราะเนื้อหาในคอนเทนท์และการเอาเด็กมาถ่ายทำ แม้สุดท้ายจะไม่มีการแกล้งลูกแบบคุณพาดหัวจริงก็ตามแต่มันไม่เหมาะสม

2. หากคุณยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กผมยกมาให้อ่านตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546

“มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

(1) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด

(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของ ทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

(5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการ ขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

(6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

(7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะ เป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

(8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า

(9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง ค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด

(10) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น”

“มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดย เจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ” การนำเด็กมาทำเนื้อหาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับ ถึงจะเป็นเด็กที่รับเลี้ยงอย่างถูกต้องก็ตาม

3.ผมไม่ได้เหยียดคุณผมเป็นห่วงเด็ก” แจงมาอย่างระเอียดเลยทีเดียวค่ะ

ขอขอบคุณ : ทนายตัวแสบ:Badass Attorney , บาสตี้v2