กุมภาพันธ์ 1, 2023

“เตือนใจได้ดีมาก” คนเราย่อมมี 2 ด้านเสมอ

ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป จากคำพูดข้างต้นนั้นทำให้คิดได้ว่า ชีวิตคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมีสองด้านเสมอ

อยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหน บางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีกว่าดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้

คนโง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด ส่วนคนโง่ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรมโง่ชนะศัตรูพันคนพันครั้ง ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยม

แต่เมื่อใดที่ชนะใจตนเพียงคนเดียวจึงนับเป็นยอดขุนพล ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดี

และไม่ดีด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าจะเปิดเผยด้านใดออกมามากกว่ากันในชีวติของคนๆ หนึ่ง

มีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่างไร บางครั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นาน ก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้

แต่กับบางคนใช้เวลา เกือบครึ่งชีวิตก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้ จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้

สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย

บางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยว่าง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกันและกัน

เฉกเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่างแน่นอน

ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง

ขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ

การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น อย่าตั้งใจกับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว

อย่าคาดหวังกับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่างได้ อย่าให้เวลากับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว

อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง

อย่าควบคุมคนหนึ่งมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากเกณฑ์ที่ถูกกำหนด

อย่าบีบบังคับคนหนึ่งมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะถูกหันหลังให้ในทันที ไม่มีใครเป็นทุกอย่างให้เราได้

อย่าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเอง

ขอบคุณข้อมูล:postsod