ธันวาคม 2, 2022

อย. เพิกถอนใบรับจดเเจ้ง เจลล้างมือ 24 รายการ

ด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารเเละยา ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารเเละยา ได้ออกเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดเเจ้งเครื่องสำอางเเละให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือ

ที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์

เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือเเอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางเเละต้องมีความเข้มข้นของเเอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70 % โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงได้เพิกถอนใบรับจดเเจ้ง เเละให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักคณะกรรมการอาหารเเละยา ที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกเพิกถอนมีรายชื้อดังนี้

1.เจลล้างมือ เเฮนด์ ซานิไทเซอร์ เลขที่จดเเจ้ง 10-1-5738056

2. เจลล้างมือโพรโพลิส เเฮนด์ สเปรย์ เลขที่จดเเจ้ง 10-1-5835759

3. เเฮนด์ คลีนเนอร์ เลขที่จดเเจ้ง 10-1-5853494

4.เดอะ สเเตนดาร์ด คลีนนิ่ง วอเตอร์ เลขที่จดเเจ้ง 10-1-5936359

5. เเฮนด์ เจลเนเจอร์ซอฟท์ เลขที่จดเเจ้ง 10-1-5950870

6.เเฮนด์ เเซนทิไทเซอร์ เลขที่จดเเจ้ง 10-1-6010046068

7.เเอลกอฮอล์เจล เลขที่จดเเจ้ง 10-1-6010058407

8.เเอลกอฮอล์ เเฮนด์เจล เลขที่จดเเจ้ง 10-1-6100027004

9.เเอลกอฮอล์เจล เลขที่จดเเจ้ง 10-1-6100039262

10. เพอร์ฟูม เเฮนด์คลีนเจล เฟรนซ์ ราชเบอรี่ เลขที่จดเเจ้ง 10-2-5833623

11.เพอร์ฟูมเเฮนด์ คลีนเจล เกรซพีโอนี เลขที่จดเเจ้ง 10-2-5833624

12. เพอร์ฟูมเเฮนด์ คลีนเจล ออเรนทอล เเมนดาริน เลขที่จดเเจ้ง 10-2-5833625

13.เพอร์ฟูมเเฮนด์ คลีนเจล เพียวกรีนที เลขที่จดเเจ้ง 10-2-5833626

14.เพอร์ฟูมเเฮนด์ คลีนเจล ซูการ์พีช เลขที่จดเเจ้ง 10-2-5833627

15.อินซเเท็นท์ เเฮนด์ เเซนนิไทเซอร์ เลขที่จดเเจ้ง 10-2-5842067

16.สมาร์ทเตอร์เจลล้างมือ กลิ่นเชียร์ฟูลบูล เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6010030159

17.เจลล้างมอืกลิ่นเชียร์ฟูลบูล เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6010030161

18.เจลล้างมือชาร์มมิ่งพิ้งค์ เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6010030162

19. ลาเวนเดอร์ เเซนิไทเซอร์ เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6010031630

20.พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเซอร์ไรซิ่ง เเฮนด์เจล เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6010033612

21.พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเซอร์ไรซิ่ง เเฮนด์เจล เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6010033613

22.ลาเวนเดอร์โลชั่นเลขที่จดเเจ้ง 10-26010036457

23.รีเฟรซซิ่ง เเฮนด์เจล เลขที่จดเเจ้ง 10-2-6100051706

24.เเฮนด์เจลเเคร์ เลขที่จดเเจ้ง 12-1-6300003473

ขอบคุณข้อมูล: www.fda.moph.go.th

เรียบเรียงโดย:chuydaily