ธันวาคม 2, 2022

ศบค.ผ่อนคลายล็อกดาวน์ เฟส 5 แล้ว

วันที่ 29 มิ.ย. 63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 หรือ คลายล็อก เฟส 5 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการเปิด 5 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

– เปิดโรงเรียนทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน

-ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ โดยที่ประชุมเสนอเพิ่มเติมว่าให้ปิดเวลา 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24.00 น

-เปิดผับ บาร์ ดาราโอเกะ ได้ไม่เกิน 24.00 น. ห้ามไปต่อร้านข้าวต้ม

-เปิดร้านเกม อินเตอร์เน็ต

-เปิดโรงน้ำชา และอาบอบนวด กลุ่มพนักงานต้องมีการตรวจโรคอื่นๆและห้ามมีการขายประเวณีเด็ดขาด

โดยทุกิจการ กิจกรรมผู้ประกอบการต้องทำอย่างเข้มงวด หากพบว่าผิดให้กำหนดบทลงโทษ โดยศบค.มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี วางข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เมื่อจะเปิดแล้วบอกว่าอะไรก็ยอม แต่เมื่อเปิดแล้วมีผลกระทบ

ดังนั้นต้องมีบมลงโทษให้ชัดเจนด้วย เพราะเมื่อเกิดระบาดรอบสอง รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการรักษาเป็นล้านบาทต่อราย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วย สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หรือมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี สถานการณ์โควิด-19เริ่มดีขึ้นประชาชนก็เริ่มที่จะกลับมาทำมาหากินกันได้สะดวกขึ้นแล้ว

ขอบคุณข้อมูล:ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เรียบเรียงโดย:chuydaily