มีนาคม 31, 2023

ข่าวดีผู้สูงอายุ สมัครประกันสัมคมได้แล้ว

ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด-19 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ก็ได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนกันต่างๆนานามากมายเลยทีเดียว งานนี้ก็มีข่าวดี สำหรับ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุระหว่าง 60-65 ปี ประกอบอาชีพอิสระ

สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้เผยแพร่ข้อมูล สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุระหว่าง 60-65 ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ

เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตร ฯลฯ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว หลังจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

การประกันตนของผู้สูงวัยมี 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รัฐจ่ายสมทบให้ 30 บาท

ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้ 50 บาท

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้150 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองผู้ประกัน ตามมาตรา 40 เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ”

ทั้งนี้ สำหรับวิธีการสมัครสามารถสมัครได้ที่

-สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ทั่วประเทศ

-หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

-สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม

-สมัครผ่านมือถือเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506

-สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / Big C

ขอบคุณข้อมูล:รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล , สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน