พฤศจิกายน 29, 2022

เปิดเงินเดือนครู รัฐบาล-เอกชน ได้เท่าไร

จากกรณีที่เกิดวิพากษ์วิจารณ์ของครูพี่เลี้ยง โรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนจนผู้ปกครองรวมตัวของให้ทางโรงเรียนไล่เช็กกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนให้ครบทุก้หงอ เพื่อดูว่าพบครูท่านไหนทำร้ายร่างกายเด็กอีกบ้างเพื่อจะดำเนินคดี

และมีประเด็นทำให้หลายๆคนต่างให้ความสนใจพร้อมตั้งคำถามว่า ฐานะเงินเดือนของครูโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลได้เท่าไหร่กัน ล่าสุด รายการรอดไปด้วยกัน ได้มีการเปิดเผยรายได้ของอาชีพครู ทั้งของครูรัฐาลและครูเอกชน ว่าแต่ละฝ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ อัตราค่าจ้างครูต่อเดือน ครูในโรงเรียนรัฐ ตามประกาศ พ.ร.บ. เงินเดือนข้าราชการครู มีรายการละเอียดดังนี้

-ระดับครูผู้ช่วย มีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,040-24,750 บาท

– ระดับ คศ.1 (ตำแหน่งที่ผ่านครูผู้ช่วยมาแล้ว 2 ปี) เงินเดือนอยู่ที่ 15,440-34,310 บาท

-ระดับ คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) เงินเดือนอยู่ที่ 16,190-41,620 บาท

-ระดับ คศ.3 (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) เงินเดือนอยู่ที่ 19,860-58,390 บาท

ระดับ คศ.4 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) เงินเดือนอยู่ที่ 24,400-69040 บาท

-ระดับ คศ.5 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ) เงินเดือนอยู่ที่ 29,980-76-800 บาท

***(คศ.หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

อัตตาจ้างครูต่อเดือน ครูในโรงเรียนเอกชน ตามประกาศสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการจ่ายเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

-อนุปริญญา เงินเดือนอยู่ที่ 11,840 บาท

-ปริญญาตรี เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท

-ปริญญาโท เงินเดือนอยู่ที่ 17,500 บาท

-ปริญญาเอก เงินเดือนอยู่ที่ 21,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับเงินข้างต้นเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่กำหนด ซึ่งสามารถได้มากกว่าได้ตามข้อตกลงระหว่างครูและโรงเรียน แต่จะไม่สามารถให้ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูล : BECTERO.TV