พฤษภาคม 25, 2022

วิธีสรงน้ำพระที่บ้าน ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้อานิสงส์แรง

การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า การถวายเครื่องเถราภิเษก ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันและต้องทำเป็นประจำทุกปี

ถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและเสื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงจึงขอแนะนำวิธีการสรงน้ำ อุปกรณ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

– ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่ หรือ ฟองน้ำชิ้นใหม่

– ขันหรือ อ่างขนาดกลางๆ สำหรับผสมน้ำอบ น้ำปรุงไว้สรงน้ำพระ

– โต๊ะสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปชั่วคราว

– พานและถาดรอง

– ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำอบ น้ำปรุง

– ขันเล็กๆ สำหรับสรงน้ำพระ

ขั้นตอนต่อไป เป็นการสรงน้ำและถวายเครื่องเถราภิเษก

1. เริ่มจากอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา

2. จากนั้นอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม

3. ต่อมาก็เตรียมเครื่องหอม โดยการโรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุงใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ

4. หลังจากนั้นก็หันมาทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจำบ้าน เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้าน

5. ขั้นตอนสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ทุกคนในบ้านต้องมาตั้งจิตอธิษฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อม ๆ กัน โดยการนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้มาสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ พร้อมกับกล่าวขอขมา

คำกล่าวขอขมาเมื่อสรงน้ำพระที่บ้าน

-ตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วย “ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่วคราว จากนั้นตกแต่งประดับประดาดอกไม้ให้สวยงาม

-นำขันขนาดใหญ่มาผสมน้ำสะอาด กับน้ำอบ น้ำปรุงและกลีบดอกไม้ หรือ พวงมาลัย สำหรับไว้สรงน้ำพระ

จากนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วย “อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง”
และตั้งจิตอธิษฐานและสรงน้ำพระพุทธรูปกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัว ทั้งนี้ อย่าลืมทำความสะอาดหิ้งพระ และองค์พระพุทธรูปก่อนอัญเชิญกลับมาประดิษฐานตามเดิมด้วย