กุมภาพันธ์ 7, 2023

ร้านขายปลาหมึกย่าง ตัวใหญ่น่ากินมาก ทำไมคนไม่กล้าเข้า

โซเซียลแห่วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวกับร้านปลาหมึก ตัวใหญ่น่ากิน แต่ไม่มีคนกล้าเข้าไปซื้อ เพราะว่ามีราคาที่แพงมาก โดยเฟซบุ๊ก Kongrit Sanguansin ได้นำมาเผย พร้อมระบุว่า ” #สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กวดขันการถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภควันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่

ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าปลาหมึกย่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 6 จุดจำหน่าย ปรากฏว่า 1. เป็นลักษณะรถเร่จำหน่ายปลาหมึกย่างภายใต้ชื่อ “ตั้มปลาหมึกย่างตำรับมหาชัย”

ตั้งจุดจำหน่ายบริเวณริมทางหลวง ขาเข้าและขาออก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณตำบลบ้านโตก บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถม บริเวณตำบลท่าพล ฯลฯ 2. จากการสอบถามผู้รับจ้างจำหน่ายสินค้า แจ้งว่ามีจุดจำหน่ายในลักษณะดังกล่าว

กระจายไปแทบจะทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 3. สำนักงานฯ ได้เตือนให้ตัวแทนผู้ประกอบการค้า ณ จุดจำหน่ายติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายโดยถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการได้ดำเนินการติดป้ายแสดงราคาจำหน่าย/ปรับเปลี่ยนป้ายที่ไม่ชัดเจน

ให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ง่าย 4. ขอความร่วมมือตัวแทนผู้ประกอบการ แจ้งในไลน์กลุ่มเครือข่ายจุดจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ”

ขอบคุณข้อมูล:Kongrit Sanguansin

เรียบเรียงโดย:chuydaily