สิงหาคม 12, 2022

ศาลรธน.วินิจฉัยกรณี บิ๊กตู่ ใช้ประโยชน์บ้านพักหลวง

ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 2 ธ.ค. 63 อาศัย บ้านพักหลวง ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารยกและเมื่อเกษียณยังคงอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันเป็นการกระทำต้องห้าม

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. 63 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบ้านพักหลวง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พักอาศัยอยู่จนปัจจุบันเกษียณอายุราชการมาแล้ว 6 ปี

ว่า เหตุจะทำให้ พล.ประยุทธ์ สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการทหารที่ ร. รอ. ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548

และ พล.อ.ประยุทธ์ เคยเป็นผบ.ทบ.มาแล้ว 30 ก.ย. 2557 แต่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็มีสิทธิ์พักอาศัยอยู่ เนื่องจากเคยเป็น ผบ.ทบ.มาก่อน ส่วนการที่กองทัพบกสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าประปาสามารถทำได้ กองทัพบก

สามารถจัดบ้านพักให้กับนายกรัฐมนตรีให้มีความปลอดภัย แต่ปัจจุบันบ้านพิษณุโลกยังไม่พร้อมใช้ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงควรมีบ้านพักซึ่งกองทัพบกก็ได้จัดให้มีบ้านพักในกองทัพบกตามกฎข้อบังคับของกองทัพบกได้ ดังนั้นผู้ถูกร้องจึงไม่ได้ทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์

อันเป็นการกระทำต้องห้ามการเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้น คดีอาศัยในบ้านพักทหาร ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ได้เรียกรับประโยชน์ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ทำให้สถานะนายกฯต้องสิ้นสุดลง