มีนาคม 21, 2023

โรงเรียนสาธิต มศว. โหวตถามความเห็น เรื่องใส่ไปรเวทมาเรียน

เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายโรงเรียนต่างยังคงพูดถึงอยู่ในตอนนี้ เมื่อโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ได้ออกมาสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ในเรื่องการเเต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียน ในวันศุกร์ ซึ่งนักเรียนหลายคนต่างออกมาลงคะเเนนโหวตถึงการเเต่งตัวมาโรงเรียนกันเพียบ

โดยทางเพจได้ออกมาเผยว่า “ตามที่ งานยุทธศาสตร์การวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อการแต่งชุดสุภาพตามความสมัครใจในวันศุกร์ โดยมีนักเรียนจำนวน 2,858 คน

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.31 ของนักเรียนทั้งหมด ได้เข้าคูหาลงความคิดเห็นที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -11.00 น. นั้น ผลการสำรวจ พบว่า นักเรียนจำนวน 2,082 คน เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของผู้ตอบแบบสำรวจ

นักเรียนจำนวน 301 คน ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของผู้ตอบแบบสำรวจ นักเรียนจำนวน 455 คน ไม่เสนอความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 15.92 ของผู้ตอบแบบสำรวจ นักเรียนจำนวน 20 คน กรอกแบบสำรวจไม่ครบถ้วน

คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของผู้ตอบแบบสำรวจ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ งานยุทธศาสตร์การวิจัยจะได้นำไปดำเนินการตามระเบียบวิธีทางสถิติร่วมกับผลการสำรวจของบุคลากร และผู้ปกครองต่อไป เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปติดตาม ประเมินผล

และวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามความสมัครใจของนักเรียนในวันศุกร์ต่อไป” งานนี้ต้องบอกเลยว่าผลโหวตออกมาชนะขาดเลยเลยค่า เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนจริงๆ

ผลโหวตชนะขาดลอย

ขอบคุณข้อมูล:โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)