สิงหาคม 13, 2022

สั่งปิด ร.ร. ในพื้นที่ใกล้เคียง จ.สมุทรสาคร

ทำเอาคนไทยทั้งประเทศต่างตื่นตระหนกไปตามๆกัน เมื่อมีผู้ลักลอบข้ามเเดนเข้ามายังในไทยทางช่องทางธรรมชาติ พร้อมทั้งในจังหวัดสมุทรสาครเเละในจังหวัดอื่นๆยังพบผู้ติดเชื้อดควิด-19 กระจายไปทั่ว จนทำให้เจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง รวมถึงบุคคลากรทางการเเพทย์ต้องทำงานกันหนักมากยิ่งขึ้น

ล่าสุด ทางเพจสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาประกาศให้โรงเรียนที่มีความเสี่ยงกว่า 14โรงเรียนปิดเรียน โดยทางเพจได้เผยว่า  “เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สำนักการศึกษาขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14โรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 63 – วันอาทิตย์ที่3 มกราคม 64 ดังนี้

เขตบางขุนเทียน

-โรงเรียนวัดแสมดำ

-โรงเรียนวัดบางกระดี่

-โรงเรียนวัดสะแกงาม

-โรงเรียนวัดประชาบำรุง

-โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

เขตบางบอน

-โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-โรงเรียนบ้านนายผล

-โรงเรียนบ้านนายสี

-โรงเรียนสถานีพรมแดน

-โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

เขตหนองแขม

-โรงเรียนวัดอุดมรังสี

-โรงเรียนวัดหนองแขม

-โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

-โรงเรียนประชาบำรุง

โดยให้ทั้ง14โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังทั้งนี้ให้โรงเรียนอื่นนอกเหนือจากจำนวน14โรงเรียนข้างต้น ที่มีเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้นักเรียนหยุดอยู่กับบ้าน

แล้วทำการเรียนการสอนOn line ทดแทนและกรณีหากโรงเรียนใดเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID 19 ที่จะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ในการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนได้”

ขอบคุณข้อมูล:สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร