ตุลาคม 2, 2022

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ่วง เราชนะ เฮรับเงิน 2 ต่อ

กรณีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ ทำให้ทางรัฐบาลเร่งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เตรียมเปิดโครงการ เราชนะ ให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละ 3,500 บาท 2 เดือน  และในขณะเดียวกันนั้นก็มีข่าวออกมาว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ่วง เราชนะ จะได้รับเงิน 2 เด้ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 สื่อข่าว matichon ได้มีการรายงานว่า แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความชัดเจนว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิจากมาตรการเราชนะ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครบทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 14 ล้านคน เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563ดังนั้นในช่วง 2 เดือนที่รัฐแจก 3,500 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินจากรัฐบาล 2 ส่วน รวมเป็นรับเงินเดือนละ 4,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน แบ่งเป็น

– เงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน

– เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้สิทธิอื่นอีก อาทิ ค่ารถโดยสารสาธารณะ สิทธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข สิทธิการลดค่าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วยอย่างไรก็ตาม ต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล: matichon