ตุลาคม 2, 2022

ครม. อนุมัติ เราชนะ แล้ว

สื่บเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดรอบใหม่ ทำให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนรายได้ ซึ่งก็ได้กำลังเตรียมเปิดโครงการใหม่ เราชนะ ให้ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันคนละ 3,500 บาทนาน 2 เดือน

โดยวันที่ 19 มค. 64 ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเผยว่า ” ครม.อนุมัติ “เราชนะ” จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทรวม 2 เดือน รับสิทธิ์ 31 ล้านคน เปิดลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค.นี้ ผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ. com

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิดระลอกใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ “เราชนะ” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าเรากำหนด รวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www. เราชนะ . com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

1.ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3.ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

4.ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง โดยจะตรวจสอบจากบัญชีเงินฝาก ”

ขอบคุณข้อมูล:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงโดย:chuydaily